Lượt xem: 1708

B8 PRO PERFORMANCE SET

Mã sản phẩm :

1 x 14'' Medium Hi-Hats
1 x 16'' Medium Crash
1 x 20'' Medium Ride
1 x 18'' Medium Crash (FREE GIFT)
Style: Focused
Sound: Bright
Metal: B8
Pitch: Mid To High
Weight:Medium
Finish: Brilliant

10.322.000đ
Số lượng:

    Đang cập nhật