Lượt xem: 1341

Ludwig Mini Kick

Mã sản phẩm :

Bass drum(s): 16" x 14"
Tom(s): 10" x 7"
Floor tom(s): 13" x 13"
Snare: 14" x 5"
Total pieces: 4
Hardware: Not applicable
Cymbals: Not applicable

10.000.000đ
Số lượng:

    Đang cập nhật